Reparació i manteniment de descalcificadors i osmosis..

Descalcificadors

Per optimitzar el rendiment del seu equip descalcificador és necessari observar que el dipòsit de la salmorra contingui sal, que estigui produint salmorra i que quan realitzi el procés de regeneració ho faci correctament.
I finalment assegurar-se que l'aigua que ofereix l'aparell és la que esperem, és a dir, que estigui realment descalcificada.

L'element més important del seu descalcificador és la vàlvula. En contenir múltiples parts mòbils pot sofrir amb el pas del temps avaries. No dubtin a contactar-nos si existeix alguna avaria o mal funcionament del seu equip.

Els oferim un servei totalment gratuït de comprovació de la duresa de l'aigua en cada subministrament de sal, de manera que vostès puguin estar tranquils del bon funcionament del seu aparell.

Descalcificador

Osmosis inverses

El seu equip productor d'aigua osmotitzada necessita una major atenció. Conté una membrana que deixa passar selectivament les molècules d'aigua i no els ions que conté. És el component més important i també el més delicat, no tan sols pel seu preu. Per aquesta raó la precedeixen tres filtres que realitzen una depuració del agua i que de passada protegeixen la membrana.

El canvi de filtres s'ha de realitzar almenys una vegada a l'any, per assegurar que l'aigua que passa a través de la membrana no pot malmetre-la. La periodicitat dependrà del consum d'aigua osmotitzada. El canvi de la membrana s'ha de realitzar quan s'aprecia una caiguda en el rendiment, és a dir, quan s'observa que la diferència de la conductivitat entre la sortida i l'entrada ja és petita.

Els oferim un servei totalment gratuït de comprovació de la conductivitat del seu equip d'osmosi en cada subministrament de sal, de manera que puguin valorar el funcionament del seu equip.

Osmosi inversa